Karin Kleinherenbrink

Ik heb een grote passie voor psychologie, fysiologie en bewegen. Vandaar dat ik psychomotorische therapie en bewegingsagogie ben gaan studeren. Een studie, waarbij je bewegen inzet als middel om gedrag te veranderen. Na mijn studie ben ik in een sociaal wijkteam beland, waarbij ik erachter kwam dat achter elke voordeur een ander verhaal afspeelt. In deze tijd kwam ik veel in aanraking met verslaving van drugs, alcohol en gamen. Iemand helpen om zijn leven op de rit te krijgen en te voorkomen dat problemen rondom middelen gebruik toenemen was erg dankbaar werk!

In April 2017 ben ik bij dit team gekomen als combinatiefunctionaris. In dit team mag ik mij bezig houden met middelen gebruik en gezonde leefstijl. Ik zet bewust in om preventief activiteiten op te zetten rondom middelengebruik. Onder het motto: SAMEN, zit ik bijvoorbeeld om tafel met politie, jongerenwerk, verslavingszorg, GGD, scholen.

Mijn taak is om op uitvoerend niveau, beleidsniveau en op bestuurlijk niveau iedereen met elkaar te verbinden om gezamenlijk de boodschap over gezonde leefstijl te kunnen uitdragen. Een taak waar ik veel energie van krijg, omdat ik het nut en de noodzaak van deze verbinding zie!