Vignet Voeding

Voeding en Drinken

Het thema voeding gaat over gezond eten en drinken. Niet alleen zal er in de lessen aandacht zijn voor voeding en het eetgedrag tijdens de pauzes en traktaties. . Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Voeding gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

  1. Gezondheidseducatie
  2. Fysieke en sociale omgeving
  3. Signaleren
  4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

Als gemeente ondersteuning wij op dit gebied om door mee te denken, de mogelijkheden en bieden wij aan de scholen die met het thema aan de slag gaan het traktatierek aan of ondersteunen wij in de waterweek.

gezonde school vignet

Vignet voor de gezonde school