Tiny Forest

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Gewoon Gezond richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen. Een van deze omgevingen is de ”buurt”.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Maatschappelijk initiatief

Tiny Forest is een maatschappelijk initiatief. Door scholen en buurtbewoners actief mee te nemen in het opstellen van een plan voor een Tiny Forest, wordt de betrokkenheid van mensen op de eigen woonomgeving vergroot.

Twee Tiny Forest gerealiseerd

In de gemeente Hardenberg zijn twee Tiny Forest gerealiseerd. Één in de Marslanden, in samenwerking met basisschool de Matrix en de Marsweijde. Een jaar later is ook in Sibculo een Tiny Forest geplaatst bij basisschool CNS Windesheim. Leerlingen krijgen les in het buitenlokaal en ze worden opgeleid tot boswachters; de Tiny Forest Rangers.