Subsidies

Subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘’Lekker naar buiten’’ kunnen alle scholen en kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten; moestuinieren, koken of een excursie/gastles op het gebied van voeding. Op deze manier worden scholen en kinderopvanglocaties gestimuleerd om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.

Elk schooljaar volgt er een subsidieronde. De tweede ronde wordt op 2 september 2019 weer geopend voor aanvragen. Een schoollocatie kan maximaal €2000,- aanvragen. Dit aanvraagproces loopt via www.mijngezondeschool.nl. In het eerste jaar hebben 8 scholen uit de gemeente Hardenberg deelgenomen aan deze subsidieregeling.

Meer informatie?

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je op https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten. Heb je hulp nodig of weet je niet zo goed waar je de subsidie voor kunt inzetten? We denken graag met je mee! Neem daarvoor contact op met Marlon Stevelink (Combinatiefunctionaris Gezonde Leefstijl) via marlon.stevelink@hardenberg.nl of 0523-788855