Sport- en beweegakkoord

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Gewoon Gezond richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen. Een van deze omgevingen is de ”sportomgeving”

In december 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van het lokaal sport- en beweegakkoord. Tijdens verschillende sessies is er samen met zo’n 100 personen, verdeeld over verschillende gebieden, invulling gegeven aan het lokale sport- en beweegakkoord.

Dit sport- en beweegakkoord zorgt voor een impuls aan bestaande en nieuwe initiatieven. Dit willen we doen om het sport- en beweegaanbod te versterken en haar maatschappelijke functie optimaal te benutten. Dit wordt gezien als een begin om samen uitvoering te geven aan de actiepunten om de gestelde ambities en doelen te realiseren. De focus ligt op onderstaande 4 pijlers:

  • Een toekomstgerichte infrastructuur voor sport en bewegen
  • Bij ons staat niemand buitenspel
  • Wij gaan voor vaardige en fitte inwoners
  • Optimaliseren en vernieuwen van sport- en beweegaanbieders

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor 2022 komt er nieuw budget beschikbaar.  Op de website van Gewoon Actief vind je meer informatie en kun je ook het sport- en beweegakkoord vinden.