Special Heroes

Special Heroes is een landelijk stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, SBO en praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn, want een zinvolle vrijetijdsbesteding in sport is leuk, het vergroot het zelfvertrouwen, geeft kracht en maakt trots. Ieder kind heeft daarin z’n eigen talent.

Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de praktijklessen, waarin de gewenste sporten, fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportaanbieders nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteunt door de vakdocenten bewegingsonderwijs van de school. Deze trainers maken tijdens de binnenschoolse kennismakingslessen leerlingen enthousiast voor een activiteit met als doel blijvende participatie aan sport.

Deelnemende scholen

In Ommen en Hardenberg nemen op dit moment maar liefst 5 scholen deel aan het programma Special Heroes:

De Maat Praktijkonderwijs
Johan Seckel Speciaal basisonderwijs
Professor Waterinkschool Speciaal basisonderwijs
De Ambelt Voortgezet speciaal onderwijs
De Boslust Speciaal (voortgezet) onderwijs

Samenwerking

Special Heroes werkt intensief samen met scholen,leerlingen, aanbieders en gemeenten bij het implementeren van het programma, zodat het programma Special Heroes na een aanjaagfase van 2 projectjaren, lokaal duurzaam verankerd is. Ook biedt zij workshops en lesmateriaal aan voor trainers en begeleiders ter bevordering van de deskundigheid.Naast de reguliere kennismakingsactiviteiten worden ook diverse evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een survivalrun. Alle activiteiten worden verzorgd door trainers van de vele sportverenigingen die Ommen en Hardenberg rijk zijn!