Preventieakkoord

Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Op donderdag 23 september wordt de handtekening gezet onder het preventieakkoord. In dit akkoord staan verschillende afspraken om Hardenberg gezamenlijk gezonder te maken. Door onder andere roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van veel inwoners verbeteren.

In 2018 hebben ruim 70 landelijke partijen met elkaar het landelijk preventieakkoord gesloten. Hiermee worden gemeenten gestimuleerd om ook op lokaal niveau aan te sluiten met eigen lokale akkoorden.

In het ondertekende lokale akkoord leggen de medeondertekenaars de ambities vast. Hierbij is aandacht voor ambities op meerdere thema’s, de landelijke drie thema’s, roken, overgewicht en alcoholgebruik maar ook thema’s als laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid. Deze problematiek speelt ook binnen onze samenleving en is minder zichtbaar. De thema’s hebben echter wel aandacht nodig.

Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben lokale partijen gekeken naar oorzaken van deze problematiek maar vooral ook gesproken over de mogelijke aanpak met als lonkend perspectief dat onze inwoners gelukkig zijn, lekker in hun vel en op hun plek zitten.

Uitvoeringsbudget via Gewoon Actief 

De komende drie jaren is € 40.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de ambities in het preventieakkoord. Ook partijen die zich alsnog willen aansluiten bij het preventieakkoord kunnen voor het uitvoeringsbudget in aanmerking komen. Klik hier om naar de website van Gewoon Actief te gaan. Daar vind je meer informatie.