Politiekids

Politiekids is een pilot-project dat wordt gecoördineerd door De Stuw in samenwerking met de politie, Gewoon Gezond, The Training Club in Dedemsvaart en stichting De Kern. De pilot start in Dedemsvaart. Het doel van de pilot is om het gedrag van kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar te beïnvloeden, door ze positief te verbinden aan de politieorganisatie, ze weerbaar te maken en hiermee te voorkomen dat ze op latere leeftijd bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden.

Jongerenwerker Ruben Drost van de Stuw: Het is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast kan het de beeldvorming van de politie positief veranderen. Op latere leeftijd is dat beeld bij sommige jongeren namelijk negatief.

In zestien weken worden de kinderen opgeleid tot echte politiekids. Ze gaan flink sporten en ze leren om in groepsverband te werken en stevig in hun schoenen te staan. Eén keer per maand gaan de kinderen op pad samen met de politieagenten. Na vier maanden moeten de kinderen een examen afleggen. Daarna krijgen ze een officieel Politiekid-diploma.

Ruben Drost: De kinderen worden ook echt ingezet. Bijvoorbeeld tijdens evenementen. Ze helpen dan om wegen af te zetten en mensen te begeleiden.

Binnen het project is aandacht voor gezondheid en bewegen, respect en sociale vaardigheden. Daarmee past het binnen het meerjarenbeleid van de gemeente, dat vorm krijgt onder de noemer Gewoon Gezond. De nadruk binnen de aanpak ligt met name op het verbinden van (alle) bestaande gezonde initiatieven.