Partners

Partners verbinden zich voor minimaal 3 jaar aan deze aanpak. Partners maken deel uit van de kerngroep Gewoon Gezond Ommen-Hardenberg en geven mede richting aan de uitvoering. Met de partners wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Partners ondersteunen de aanpak door concreet bij te dragen middels minimaal één van de onderstaande middelen;

  • Mensen: beschikbaar stellen van menskracht (binnen de aanpak of bij gezonde initiatieven);
  • Munten: financiële bijdrage
  • Middelen: uitwisselen van expertise op gebied van bv. marketing en communicatie;
  • Media: inzet van communicatiemiddelen;
  • Massa: lokale betrokkenheid bij specifieke programma’s, activiteiten, scholen, clubs.

 

Lokale partners van JOGG-Ommen en JOGG-Hardenberg zijn:

Rabobank Vaart en Vechtstreek

Beter Wonen Vechtdal

Woningstichting De Veste