Vitaal burgerschap op het Alfa College

Op dinsdag 13 november en donderdag 15 november zijn de burgerschapsdagen voor studenten van het Alfa College leerjaar 1. Het thema dat op deze dagen centraal staat is ‘’Vitaal Burgerschap’’. Dit gaat over het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl. Het Alfa College heeft team Gewoon Gezond gevraagd om mee te denken over de invulling van deze dagen. Hoe kun je beter reflecteren op je eigen leefstijl dan met het begrip positieve gezondheid? Er werd stilgestaan bij de gedachten; van ‘’ziekte en zorg’’ naar ‘’gezondheid en gedrag’’.

Studenten gingen ook zelf aan de slag met het spinnenweb en werd de uitkomst in groepjes besproken. Vervolgens ging het programma verder met een lezing van Mirjam Spitholt over Gelukskunde. Welke richting wil je jouw leven geven? Leef in het NU, het belang ervan en hoe kom je daar. Welke unieke talenten heb jij die een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld? Leerlingen werden getriggerd om na te denken over hun eigen geluk en gingen hier vervolgens ook actief mee aan de slag.