Tiny Forest Sibculo

In de gemeente Hardenberg worden vier Tiny Forests gerealiseerd. Hiermee is de gemeente één van de 12 gemeenten in Nederland die zich extra inzet voor biodiversiteit, wateradaptatie en natuuronderwijs. Deze Tiny Forests passen uitstekend binnen Gewoon Gezond waarin een gezonde omgeving één van de belangrijke doelstellingen is.
Een Tiny Forest is een bosje van maximaal 400 m2, dat beschikt over een buitenlokaal en midden in de wijk of dorp een plek krijgt. Scholen draaien mee door kinderen uit groep 5 en 6 op te laten treden als kinderboswachters. Zij houden het bosje in de gaten en helpen met het onderhouden ervan. Het buitenlokaal wordt gebruikt door meerdere klassen om over de natuur te leren, of om gewoon buiten te rekenen, lezen en schrijven. De eerste Tiny Forest is gerealiseerd op vrijdag 7 december 2018.

Tweede Tiny Forest in Sibculo

Inmiddels is ook bekend waar het tweede bosje wordt geplaatst. Op vrijdag 22 maart wordt op het schoolplein, waar ook de buurt gebruik van maakt, van CNBS Windesheim in Sibculo de tweede Tiny Forest aangeplant samen met de leerlingen van de school en inwoners uit het dorp. Voor dit tweede bosje worden tegels verwijderd en wordt plaatsgemaakt voor natuur. Dit bosje zal eraan bijdragen dat de wateroverlast bij hevige regenval wordt beperkt. Kinderen hebben op deze manier de kans om heel dicht bij meer kennis op te doen van de natuur. De leerlingenraad van de school is erg enthousiast en vind het heel leuk dat op hun schoolplein een Tiny Forest komt!