Spionnen gesignaleerd op Schoolbuurtplein Sint Bernardus

Dinsdag 20 februari zijn er spionnen gezien op het Schoolbuurtplein van de Sint Bernardusschool in Ommen. Ze werden ontdekt toen ze gluurden naar de kinderen op het plein. Gelukkig bleken het goede spionnen te zijn, want ze willen helpen om een mooi nieuw schoolplein te realiseren die ook gebruikt mag worden door kinderen uit de buurt.

Acht kinderen uit de leerlingenraad van de Sint Bernardus hebben op dinsdag 20 februari voor spion gespeeld. Zij deden dit in aansturing van combinatiefunctionaris Arjan Breukelman, die de rol van projectleider heeft bij het WMO-project Schoolbuurtplein. Samen met 10 anderen gemeentes uit de provincie hebben zij subsidie gekregen van de provincie Overijssel om schoolpleinen om te toveren tot schoolbuurtpleinen. “Door een opwaardering van het schoolplein proberen wij kinderen uit de buurt te stimuleren om ook na schooltijd meer buiten te spelen.” geeft Breukelman aan. “Het is ontzettend belangrijk dat we weten wat er nu goed gaat op het plein en vooral ook wat er momenteel niet zo goed gaat op het schoolplein. Daarom heb ik de leerlingenraad deze spionage opdracht gegeven.” De kinderen werd verdeeld in vier tweetallen. Elk tweetal heeft een verstopplek gezocht op of rondom het plein. Zij kregen een vragenlijst mee die ze in moesten vulen. Zo hebben ze bespioneerd welke materialen veel en weinig gebruikt worden, of kinderen samen spelen of juist alleen willen zijn en ze hebben bekeken of kinderen gepest worden. “De verzamelde gegevens van de leerlingen neem ik mee naar de projectgroep. Momenteel zijn een viertal ouders van de school bezig met een eerste schets van het nieuwe schoolbuurtplein”zegt Breukelman. “Belangrijk is dat we deze bevindingen meenemen in de schetsen van het ontwerpteam. Ook hebben we op school met alle kinderen nagedacht over vernieuwing op het schoolplein. Met behulp van tekeningen en maquettes hebben alle kinderen van de school aangegeven wat zij graag willen op het vernieuwde schoolbuurtplein”. De tekeningen, maquettes en informatie van de spionnen gaan naar het ontwerpteam van de school. De komende maanden probeert de werkgroep de schetsen definitief te maken zodat de realisatie van het nieuwe schoolbuurtplein plaats kan vinden in het tweede half jaar van 2018.