Online platform voor Jeugd, door Jeugd!

In samenwerking met de Cultuurkoepel en het jongerenwerk de Stuw, wordt er hard gewerkt aan een een online platform!

Het nieuwe platform gaat ruimte bieden aan allerlei filmpjes over datgene wat jeugd in de Gemeente Hardenberg bezighoudt en wat zij in haar omgeving ziet gebeuren. De jongeren en de jongerenwerkers gaan vloggen over de onderwerpen die zij belangrijk en interessant vinden.

Workshops
Om goed toegerust aan de slag te kunnen gaan worden vooruitlopend op de start van het platform drie vlogworkshops gehouden voor jongeren vanaf 12 jaar. Rianne Seton van de Vlogclub uit Zwolle komt speciaal voor dit doel naar de gemeente Hardenberg. Zij zal de jongeren de fijne kneepjes van het vloggen bijbrengen.

“Wij wilden dit al heel lang van de grond tillen, maar tot nog toe kwam het er niet van. Nu willen we serieus met het fenomeen vloggen aan de gang. Zeggen de jongerenwerkers Ruben Drost en Kelly van Ginkel. Het is de bedoeling dat wij ook regelmatig gaan vloggen over onderwerpen, waarmee de jongeren bezig zijn en bezighouden.”

Een Redactie
Om het platform goed op poten te zetten worden een aantal jongeren gezocht die hiervoor plaats willen nemen in een redactie. De vlogworkshops vinden plaats op 18, 25 september en 2 oktober in het Jongerencentrum ChillOut!  In Hardenberg op donderdag 20, 27 september en 4 oktober bij De Stuw. Telkens van 19:00 tot 21:00 uur. Wie het tof lijkt om mee te doen aan de workshops en/of plaats wil nemen in de redactie mag contact opnemen met jongerenwerker Ruben via Tel. 0633703749 of emailen naar r. drost@destuw.nl