Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich via mijngezondeschool.nl inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur.