Naschoolse activiteiten in Kloosterhaar

Afgelopen jaar vingen we vanuit diverse hoeken het signaal op dat het regelmatig onrustig is rondom het schoolplein van de Cantecleer. De onrust waar we het over hebben, vindt na schooltijd plaats op en bij het schoolplein. Kinderen spelen hier met elkaar, maar de speelcultuur van de kinderen blijkt vrij hard en er is sprake van pestgedrag. Voor velen voelt het hierdoor als een onprettige en onveilige situatie, het werd al snel duidelijk dat er iets moest gebeuren.

Daarom hebben we in samenwerking met Halt, de politie, de gemeente, de Cantecleer, Samen Doen en De Stuw het signaal opgepakt en zijn we voor de zomer gestart met een ouderavond welke goed werd bezocht. Samen met meer dan vijftig ouders voerden we een open gesprek, deelden we signalen en schetsten we een wenselijke situatie.

De ouders wilden graag een vervolg. Dat leek ons passend, daarom zijn we in oktober gestart met naschoolse sport- en spel activiteiten op het schoolplein. Deze zijn gericht op het bevorderen van een veilige en prettige speelomgeving voor de kinderen.

Vanaf 8 oktober zullen twee stagiairs van de gemeente Hardenberg en De Stuw naschoolse activiteiten aanbieden. Deze vinden om de week op dinsdagmiddag van 15:15 tot 16:30 plaats. Bij goed weer op het schoolplein en bij slecht weer hebben we een uitwijkmogelijkheid naar de gymzaal achter de school.

Wij kijken er naar uit om te starten met dit project en de kinderen spelenderwijs te zien groeien. Alle kinderen zijn welkom om mee te doen!

#gewoongezond #stoppesten #samenspelensamendelen
#hetbesteuitjezelf #meedoen #fairplay #kanjers