Jong Leren Eten!

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Tijdens de eerste subsidieronde in november 2018 hebben er 11 scholen in de gemeente Hardenberg subsidie aangevraagd. Scholen kunnen dit naar eigen wens inzetten voor moestuinieren, koken of excursies.

Vanaf medio 2019 is er weer max € 2000 subsidie beschikbaar. De datum is nog niet bekend, maar de subsidie zal snel op zijn. Zodra de datum bekend is geven we deze z.s.m. aan jullie door. Meer informatie over dit project vind je op de website van jong leren eten!

Heeft jouw school subsidie aangevraagd en weet je nog niet hoe je dit gaat inzetten? Wij denken graag met jullie mee. Het is ook leuk wanneer scholen elkaar inspireren. Dus al een keuze gemaakt of de subsidie al ingezet? Laat het ons weten!