IkPas: zet je alcohol gebruik op pauze

IkPas is een uitdaging met jezelf; kijk wat een maand zonder alcohol met je doet. Uit het wetenschappelijk onderzoek dat ikPas doet blijkt dat veel deelnemers hebben ervaren dat ze onbewust een leefpatroon te hebben ontwikkeld waarbij het vanzelfsprekend is dat ze vrijwel dagelijks alcohol drinken. Door nieuwe leerervaring op te doen tijdens de Ikpas-periode maken ze bewuster de keuze om op sommige gelegenheden wel of niet te drinken. Ze hebben vastgeroeste  patronen doorbroken en voor hen is alcohol niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Na IkPas zal iedereen iets aan positieve effecten merken.  Ondanks dat IKPas een uitdaging is met jezelf, is de actie uitermate geschikt om samen aan deel te nemen.

Wat kan Ikpas opleveren?

  • 76% van alle deelnemer is zich na IKPas meer bewust van hun alcohol gebruik en kiezen bewuster, wanneer en hoeveel ze willen drinken in plaats van te handelen uit gewoonte.
  • 48% van de deelnemers slaapt beter door geen alcohol te drinken.
  • 52% van de deelnemers voelt zich fitter.
  • 49% kan na afloop van de actie beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol.
  • 25% van de deelnemers raakt gewicht kwijt.
  • Na zes maanden dronk men gemiddeld 32% minder dan voor de actie

Goed voorbeeld voor jongeren!!
Door even geen alcohol te drinken kun je een voorbeeld stellen aan jongeren. Uit onderzoekt dat jongeren positief reageren op mensen die bewuster omgaan met hun alcohol gebruik en het hierdoor niet van zelfsprekend vinden om te gaan drinken.

Mee doen?
Wil jij mee doen met IkPas? Meld je dan aan op de website van IkPas en schrijf je in onder Vitaal Vechtdal.