GBS De Morgenster is een Gezonde School!

De Morgenster mag zich de komende drie jaar Gezonde School noemen omdat zij heeft voldaan aan de vier pijlers, die horen bij het vignet Voeding.

Trots
De school is bijzonder trots op het behaalde resultaat. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Morgenster voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Gezonde Voeding. Hiervoor werden diverse activiteiten ingezet.

Fruitproject
Zo deed de school mee met het Europese fruitproject. Toen dit project voorbij was, werd een deal gesloten met de Plus in Baalderveld om een aantal dagen in de week door te gaan met het aanbieden van fruit. Ook hangt in de hal van de school een gezond traktatierek waardoor de kinderen en ouders op gezonde traktatie ideeën gebracht worden. Verder heeft De Morgenster meegedaan aan de waterweek. Daardoor werden de kinderen zich bewust van de hoeveelheid suiker, die er in sommige drankjes zit. Naast dat alles wordt tijdens verschillende lessen aandacht geschonken aan een gezonde leefstijl. ‘Op deze manier kunnen we de kinderen ook leren dat ze een parel zijn in Gods hand en dat we ons lichaam van Hem hebben gekregen om zuinig op te zijn,’ aldus de schooldirecteur. ‘Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen die de school binnenwandelt zien dat onze school een gezonde school is!”

Lees hier het officiële nieuwsbericht