De inwoners van Hardenberg en Ommen voelen zich het gezondst van Nederland!

Gezondheid is niet gelijk verdeeld. Er bestaan niet alleen grote verschillen tussen de
gezondheid van individuen, maar ook tussen groepen. De verschillen in gezondheid
hangen samen met verschillende factoren. Solar en Irwin (2007) hebben een model
ontwikkeld waarin individuele kenmerken als opleidingsniveau, inkomen en herkomst
structurele factoren zijn.  materiële omstandigheden, psychosociale factoren,
gedragsfactoren, biologische factoren en sociale samenhang zijn daarnaast bepalend hoe gezondheid ervaren wordt.

Wat blijkt nu uit het onderzoek van het CBS?

Inwoners van Hardenberg voelen zich het gezondste! Op de tweede plaats komt Ommen.