Binden en behouden van jongeren in de sport

Op woensdag 25 september kwamen verschillende sportverengingen in de Gashouder in Dedemsvaart bij elkaar om verder te praten over binnen en behouden van jongeren in de sport. De avond werd naar aanleiding van cijfers uit het IJslandse model en cijfers vanuit de KISS-rapportage georganiseerd. Cijfers laten zien dat er een sportafname is van meer dan 15% in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Ondanks dat veel jongeren aangeven graag wel te willen sporten.
Naast de sportverengingen, waren ook verschillende culture verengingen aanwezig.

Kennis


Het eerste deel van de avond nam Jorg (Docent Lichamelijke Opvoeding aan Hogeschool Windesheim) de aanwezigen mee in een stukje ontwikkelingspsychologie; hoe werkt het puberbrein en wat zijn  de daarbij horende (leeftijdsgebonden) uitdagingen. Ook vertelde hij wat voor bijdrage sport en cultuur hebben op de ontwikkeling van het kind.

Kaartspel


Het tweede gedeelte van de avond stond in teken van kennis uitwisseling doormiddel van een kaartspel. Het Kenniscentrum Sport heeft de afgelopen jaren het “keep youngsters involved” kaartspel doorontwikkeld. Het spel is een hulpmiddel om met trainers, ouders, bestuursleden en jongeren met elkaar in gesprek wat zij belangrijk vinden in een verenging.  Aan de hand van 14 verschillende factoren zijn kaartjes ontwikkeld, waarop concrete acties staan. Deze concrete acties dragen bij aan een gezonde, veilige en leuke omgeving voor de jongeren. Het gesprek aan de hand van deze kaartjes leverden de aanwezige verengingen veel inzichten op. Met als resultaat dat een aantal verengingen direct aan de slag zijn gegaan met de concrete acties. Zo heeft één verenging een jeugdbestuur opgericht, wil een verenging meer geschoolde trainers en is een andere vereniging actief opzoek gegaan naar geschiktere tijden om te sporten. 

Wil jij nou ook aan de slag met het binden en behouden van jongeren in je vereniging? Kijk op de website van Kenniscentrum Sport  voor alle informatie.
Of wil je ondersteuning bij het door ontwikkelen van je verenging?
Neem dan contact op met ons via gewoongezond@hardenberg.nl