Lekker stoer

Gezonde keuzes

Experimenteren met alcohol, drugs of sigaretten begint vaak op de middelbare school. Door kinderen al voor die tijd na te laten denken over het maken van gezonde keuzes, zijn ze beter voorbereid op de verleidingen en de groepsdruk die ze tegen kunnen komen.

Lekker Stoer? daagt leerlingen van groep 8 uit om na te denken over een gezonde leefstijl. Binnen het project is positieve aandacht voor gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes. Vanuit de gezonde leefstijl wordt gekeken naar alcohol, drugs en roken. Leerlingen gaan ook zelf op zoek naar informatie hierover. Ook wordt aandacht besteed aan weerbaarheid en leren kinderen hoe ze nee kunnen zeggen.

En het werkt: kinderen die getraind zijn in assertiviteit en weerbaarheid, in combinatie met voorlichting over roken, alcohol en drugs, gaan in de eerste klas van het middelbare onderwijs minder snel roken. De jongeren hebben geleerd grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en nee te zeggen, en hebben een goede basis gelegd om zelfstandig keuzes te maken. De combinatiefunctionarissen ondersteunen de jongeren op het voorgezet onderwijs om hun gezonde leefstijl vast te houden.

Rol van de ouders

Ouders weten vaak niet dat zij zelf ook veel kunnen betekenen in het rook- en drinkgedrag van hun kinderen. Daarom worden bij Lekker Stoer? ook de ouders geïnformeerd over hun invloed op hun kinderen, en krijgen ze tips en adviezen hoe ze hun kinderen hier het best bij kunnen helpen. Ook verzorgen de leerlingen zelf een belangrijk deel van de voorlichting. De reacties op de ouderavond van Lekker Stoer? zijn veelal positief.

Meer weten?

Lekker Stoer? past bij de speerpunten van de Gezonde School. Wil jij meer weten over het project of wil jij komend schooljaar hiermee aan de slag? De gemeenten Ommen en Hardenberg helpen je graag.