Kinderstraat

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Gewoon Gezond richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen. Een van deze omgevingen is de ”buurt”.

De buurt moet een veilige plek zijn waar kinderen veilig en zorgeloos kunnen spelen. Wil jouw straat kinderen de ruimte geven om te spelen, wordt dan een Kinderstraat! Minimaal vier keer per jaar wordt de straat afgesloten voor verkeer. In de straat kan dan ook niet worden geparkeerd. De woningen in de straat blijven wel gewoon bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Aanvragen

U kunt kosteloos een aanvraag indienen voor een Kinderstraat. Voor vragen is het ook mogelijk om eerst contact op te nemen met Marcel Smid via marcel.smid@hardenberg.nl . Als er subsidie beschikbaar is om uw aanvraag goed te keuren, volgt een gesprek met de gemeente om de voorwaarden te bespreken. Hierna wordt bepaald of uw straat een Kinderstraat kan worden.

Activiteiten

De straat is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Zo wordt bepaald, in overleg met de gemeente, welke dagen de Kinderstraat actief is en welke activiteiten er tijdens deze dagen worden gehouden.

De gemeente kan u hierbij op de volgende manieren ondersteunen:

  • Aanleveren hekken om de straat af te sluiten;
  • Aanleveren kinderstraatbord;
  • Beschikbaar stellen van promotiemateriaal;
  • Beschikbaar stellen van een klein activiteitenbudget.