Preventie middelengebruik

Iedereen verdiend een gezonde toekomst. Daarom is er aandacht voor de schadelijke gevolgen van middelen gebruik. Jongeren die weleens één of meer genotmiddelen hebben gebruikt, ervaren vaker een matig/slecht ervaren gezondheid, vaker minstens 1 chronische aandoening, vaker een hoog risico op psychosociale problemen, vaker 3 of meer dagen vanwege ziekte van school verzuimd en hebben vaker minstens 3 uur gespijbeld in de afgelopen 4 weken dan jongeren die nooit genotmiddelen hebben geprobeerd. Een goede reden om aandacht te besteden aan het gebruik van roken, alcohol en drugs bij jongeren.

Ouders , scholen, sportclubs en de samenleving hebben een belangrijke rol om de jongere een goede gewoonte aan te leren rondom het gebruik van alcohol en drugs. Om deze reden wordt de aandacht gericht op de hele omgeving van de jongere.

Alcohol

In Maart is er elk jaar aandacht voor Ik Pas. In deze periode worden mensen uitgedaagd om 30 dagen geen druppel alcohol te drinken. Ik Pas is bedoeld om je eigen drinkpatroon inzichtelijk te maken. Ik Pas is een geschikt moment om ongezonde gewoonten te doorbreken en een goed voorbeeld te zijn voor de jeugd.

Roken

Roken zorgt vaak pas naar jaren voor gezondheidsproblemen. Hierdoor lijken voor veel mensen die risico’s uit de lucht gegrepen te zijn. In oktober is er elk jaar aandacht voor Stoptober. In deze periode is er op de scholen aandacht voor gezonde longen en waarom deze longen gezond te houden. De jongeren die roken, worden gemotiveerd om te stoppen voor een periode of voor een langere tijd. Stoptober wordt ook aangeboden op bedrijven en organisaties.

Op diverse scholen en bij verschillende bedrijven zijn er in de actieweek activiteiten en (ludieke) acties rondom stoppen met roken, alcohol- en drugspreventie. Hierbij werken Jongerenwerkers van De Stuw en Wijz Ommen, GGD IJsselland, Tactus Verslavingszorg, Alfa-college en de gemeenten Hardenberg en Ommen nauw samen om mensen te stimuleren om te stoppen met roken.

 

 

Rookvrij schoolplein

In 2020 zijn alle schoolpleinen rookvrij. Dat betekent, dat er geen rokersplek is en ook leraren niet meer op school mogen roken. De rookvrije generatie en de gezonde school hebben aandacht voor het onderwerp roken. Gewoon Gezond kan helpen om een stappenplan te maken om het schoolplein rookvrij te maken.