Ommen

Vanaf 2015 is in de gemeente Ommen ook gestart met de Gewoon Gezond aanpak. Per leeftijdscatergorie zijn er werkgroepen gevormd die gezamenlijk werken aan een gezonde omgeving. Uit 1 van de werkgroepen ontstond de vraag naar de Gezonde Schoolaanpak en te kijken of er basisscholen zijn die een een gezonde schoolvignet willen aanvragen. Samen met de combinatiefunctionaris Gezonde Leefstijl zijn er inmiddels vijf scholen uit de gemeente Ommen die zijn gestart met de Gezonde Schoolaanpak op het gebied van Voeding. Inmiddels heeft één school het vignet de Gezonde School.