Schoolbuurtplein

Spelen op het schoolplein? Bijna de helft van de kinderen in Nederland vindt het schoolplein in hun buurt saai! Ze zouden wel meer op het plein willen spelen, als
het er wat leuker was. En dat is jammer, want buiten spelen is hartstikke gezond. Tijd voor verandering dus! De Bernardusschool in Ommen en CBS De Fontein in Lutten krijgen een Schoolbuurtplein, waar de hele buurt lekker kan komen spelen!

Kinderen bewegen steeds minder; maar liefst tachtig procent van de kinderen komt niet elke dag voldoende in beweging.  Het project Schoolbuurtplein wil hier
verandering in brengen. Want buitenspelen is gezond; het voorkomt overgewicht en helpt ook bij de sociale ontwikkeling van kinderen. Een levendig schoolplein is bovendien goed voor de buurt; een toegankelijk schoolplein is een fijne speelplek voor alle kinderen in de buurt. Zo komen kinderen en hun ouders ook
makkelijk mensen uit de wijk tegen.

Sint Bernardusschool

De Sint Bernardusschool in Ommen staat aan de vooravond van een verbouwing. Een goed moment om te kijken of het schoolplein ook een opknapbeurt kan krijgen.

“In deze buurt zijn weinig speelvoorzieningen, we zijn blij dat we van het plein van de Sint Bernardusschool een Schoolbuurtplein kunnen maken”, vertelt combinatiefunctionaris Arjan Breukelman van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. “We zijn aan het nadenken over de inrichting van het schoolbuurtplein. Het moet open zijn voor de buurt, uitdagen om te spelen en in beweging te komen. Ook willen we dat het plein rookvrij is. En er komt een buitenlokaal.”

De plannen worden gemaakt met een Pleincommissie. Hierin zitten naast de school, ook betrokken ouders en buurtbewoners en vertegenwoordigers van organisaties rond de school. Zo wordt het Schoolbuurtplein ècht een plein van en voor de buurt. CBS De Fontein Het nieuwe schoolgebouw van CBS De Fontein in Lutten krijgt ook een Schoolbuurtplein.

“Het schoolplein heeft een belangrijke rol in Lutten, en werd al gebruikt voor allerlei activiteiten, zoals de avonddriedaagse of activiteiten van de gymvereniging. Met het schoolbuurtplein willen we het nòg meer een plein van de buurt maken en zorgen dat kinderen er na schooltijd goed kunnen spelen.”

Wat is een Schoolbuurtplein?

Een Schoolbuurtplein is een schoolplein waar buurtbewoners na schooltijd terecht kunnen voor activiteiten en ontmoeting. Een Schoolbuurtplein moet een positief effect hebben op de samenhang in de buurt en op de gezondheid van de wijkbewoners. Daarom wordt gekeken naar de inrichting, een aanbod van activiteiten op het plein en de samenwerking van verschillende partijen en personen rond het schoolbuurtplein. De plannen voor het Schoolbuurtplein worden gemaakt in samenwerking met betrokken partijen, zoals de school, ouders, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Het project Schoolbuurtplein wordt wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2016′ van de Provincie Overijssel. Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot 31 december 2018, en wordt uitgevoerd in 11 gemeenten.