Vignet Roken Alcohol- en Drugspreventie

Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, levert uw school een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen:

  • Leerlingen worden weerbaarder en zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen groepsdruk.
  • Er is minder kans op schooluitval en de schoolprestaties nemen toe.
  • Uw school krijgt een positief imago door te werken aan dit gezondheidsthema.

Om de effectiviteit van de activiteiten op het thema Roken-, alcohol- en drugspreventie te vergroten, is het belangrijk om te werken aan de volgende pijlers:

  1. Gezondheidseducatie
  2. Fysieke en sociale omgeving
  3. Signaleren
  4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor dit thema laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School aanvragen.

Als gemeente ondersteuning wij op dit gebied om door mee te denken, over de mogelijkheden en bieden wij aan de scholen materialen aan voor een rookvrij schoolplein en lessen rondom deze thema’s.

 

Lees meer op de website van de gezonde school over dit thema.
Wil je aan de slag met de Gezonde School? of aan de slag met dit thema? neem dan contact op met Karin Kleinherenbrink.