Gezonde School Vignet

Gezonde school vignet

Wat is Gezonde School?

Het werken met de Gezonde School-aanpak betekent niet dat uw school méér moet doen op het gebied van gezondheid. Het gaat er om de tijd en aandacht op dit terrein op de meest effectieve manier in te zetten. Met het vignet Gezonde School mag uw school zich 3 jaar Gezonde School noemen en het logo Gezonde School gebruiken.

 

Wat is de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om u te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren. De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier Gezonde School-pijlers.

 

De vier Gezonde School-pijlers

  1. Signaleren en doorverwijzen;
  2. Gezondheidseducatie;
  3. Schoolomgeving;
  4. Beleid en regelgeving.

 

Handige websites:

Met een stappenlan, een handig werkplan en voorbeelden en ervaringen kan je goed van start gaan.

Ondersteuning nodig? 

Wil je, als school, aan de slag met de gezonde school aanpak dan kan je contact opnemen met Arjan Breukelman van het team sport en accommodaties van de gemeenten Ommen/Hardenberg.  Vanaf 6 maart kun je weer inschrijven voor extra ondersteuning vanuit de gemeente/GGD.