Gezonde scholen

Aan de slag met een gezonde school kan op veel manieren. Elke school heeft hier een andere wens of een behoefte in. Het is belangrijk wanneer een school aan de slag gaat met gezondheid dat dit dichtbij de identiteit van de school blijft.

Scholen kunnen kiezen voor een Gezonde School vignet, een gezonde schoolkantine, gezonde traktaties of een gezond schoolplein. De gemeente Hardenberg ondersteunt scholen die aan de slag willen met gezondheid door middel van het programma Gewoon Gezond. Er kan bijvoorbeeld ondersteuning gegeven worden op de thema’s voeding, bewegen, water en roken.