Gezonde scholen

een Gezonde School

aan de slag met een gezonde school kan op veel manieren. Elke school heeft hier een andere wens of een behoefte in. Het is belangrijk wanneer een school aan de slag gaat met gezondheid dat dit dichtbij de identiteit van de school blijft.

Vanuit de gemeente ondersteunen wij scholen die aan de slag gaan met de gezondheid binnen de school.
Dat kan op vele manieren.

Zo bieden wij ondersteuning op de thema’s: voeding, beweging, water, roken,

De manier waarop een school aan de slag gaat met gezondheid kan op verschillende manieren.
Zo kunnen scholen gaan voor het Vignet voor de gezonde school.

Of maken scholen een keuze voor een gezonde schoolkantine, gezonde traktaties, gezond schoolplein.