Gezonde Kinderopvang Vignet

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen kinderopvangorganisaties een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook kunnen medewerkers van kinderopvangorganisaties het goede voorbeeld geven aan kinderen en ouders.

 

Wat is de Gezonde Kinderopvang aanpak?

De aanpak Gezonde Kinderopvang bestaat uit:

  • Integraal: gericht op beleid, ontwikkeling van kinderen en medewerkers, de omgeving én signalering.
  • Planmatig: bestaand uit voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

De aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De aanpak sluit aan bij wensen en behoeften van de organisatie en de directe omgeving en versterkt wat de kinderopvangorganisatie al doet. Kinderopvangorganisaties die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Te denken valt aan thema’s als voeding, bewegen, groen en mediaopvoeding.

 

De vier Gezonde Kinderopvang pijlers

Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak zich op beleid, ontwikkeling van kinderen (en medewerkers), de omgeving en signalering. Deze vier pijlers zijn de basis van de aanpak.

  • Beleid: de aanpak en bijbehorende doelen, thema’s en activiteiten opnemen in het beleid zorgt dat de aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl structureel is geborgd.
  • Ontwikkelen: gericht op kennis vergroten, vaardigheden aanleren en een positieve houding over gezondheid en een gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers.
  • Omgeving: de fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert.
  • Signaleren: vroegtijdig signaleren van risicofactoren rond gezondheid en leefstijl bij kinderen.

 

Handige websites:

Met een stappenlan, aanpak voor het opstellen van beleid, en met de Toolkit Gezonde Kinderopvang kan je goed van start gaan.

 

Ondersteuning nodig? 

Wil je, als kinderopvang, aan de slag met de gezonde kinderopvang Vignet op de thema’s voeding of bewegeno? Dan kan je contact opnemen met Marlon Stevelink (combinatiefunctionaris gezonde leefstijl).