Gezonde dorpen | wijken

De inzet van het programma Gewoon gezond is om de directe omgeving van de jeugd en de jongeren een gezonde omgeving te maken. Op deze manier worden de jeugd en de jongeren in hun dagelijkse leven gestimuleerd een gezondere keuze te maken. Samenwerking tussen lokale initiatieven en samenhang in gezonde activiteiten aanbrengen staan hierbij centraal.

Daarom wordt er in de verschillende dorpen en kernen van de gemeente Hardenberg veel samengewerkt met verschillende partijen. Denk aan ondernemers, vrijwilligers, enthousiaste bewoners en sportverenigingen. In de keuze voor de gebieden (wijken/dorpen) waar op ingezet wordt zijn een tweetal uitgangspunten belangrijk;

  • Inzetten op dorpen/wijken waar dat nodig is (kijkende naar cijfers van GGD/sportservice Overijssel);
  • Inzetten op dorpen/wijken waar al partijen zijn die zich bezig houden met het stimuleren van een gezond gewicht en waar extra inspanning of aandacht voor een versnelling en versterking kan zorgen.

Inmiddels zijn er al vijf dorpen/wijken aan de slag gegaan met de Gewoon Gezond aanpak:

  • Gewoon Gezond Bergentheim
  • Gewoon Gezond Kloosterhaar
  • Gewoon Gezond De Krim
  • Gewoon Gezond Slagharen
  • Gewoon Gezond Heemse

Meer informatie

Meer weten over deze aanpak of wil je jouw wijk of dorp ook gezonder maken? Neem dan contact op met Marcel Smid, via marcel.smid@hardenberg.nl of via 0523-289261