Gezonde dorpen | wijken

De inzet van het programma Gewoon gezond is om de directe omgeving van de jeugd en de jongeren een gezonde omgeving te maken. Op deze manier worden de jeugd en de jongeren in hun dagelijkse leven gestimuleerd een gezondere keuze te maken. Samenwerking tussen lokale initiatieven en samenhang in gezonde activiteiten aanbrengen staan hierbij centraal.

In de keuze voor de gebieden (wijken/dorpen) waar op ingezet wordt zijn een tweetal uitgangspunten belangrijk;

  • Inzetten op dorpen/wijken waar dat nodig is (kijkende naar cijfers van GGD/sportservice Overijssel);
  • Inzetten op dorpen/wijken waar al partijen zijn die zich bezig houden met het stimuleren van een gezond gewicht en waar extra inspanning of aandacht voor een versnelling en versterking kan zorgen.

In 2014-2015 is inmiddels een start gemaakt met Gewoon Gezond Bergentheim en Gewoon Gezond Ommen. Ervaring die daar wordt opgedaan kan vervolgens worden benut bij volgende wijken en dorpen die met de aanpak aan de slag willen gaan. Uiteindelijk is het doel dat in 2020 in totaal 6-8 wijken/dorpen aan de slag zijn met deze aanpak.

 

Voor meer informatie neem contact op met  Marcel smid. 
marcel.smid@ommen-hardenberg.nl