Combinatiefuncties

Veelzijdige inzet in Hardenberg

Het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland is de laatste jaren erg gegroeid. Een combinatiefunctionaris is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig ook werkzaam is binnen andere werkvelden of sectoren. De belangrijkste functies van een combinatiefunctionaris zijn samenwerking en verbinding zoeken.

In de gemeente Hardenberg zetten we de functionarissen op een veelzijdige en preventieve manier in. Ze werken binnen de gemeente bij VO-scholen, bibliotheek, de Stuw, Cultuurkoepel Vechtdal, Hardenberg United aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het versterken van het sport- en cultuuraanbod, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het bevorderen van taal- en spraakontwikkeling en het preventief middelengebruik.

Magazine Combinatiefunctionarissen in beeld

In het magazine Combinatie functionarissen in beeld lees je alles over de inzet van de 17 combinatiefunctionarissen (13,5 fte) die in de gemeente Hardenberg werkzaam zijn.