Gemeente Hardenberg krijgt Tiny Forest!


In de gemeente Hardenberg worden vier Tiny Forests gerealiseerd. Hiermee is de gemeente één van de 12 gemeenten in Nederland die zich extra inzet voor biodiversiteit, wateradaptatie en natuuronderwijs. Deze Tiny Forests passen uitstekend binnen Gewoon Gezond. Gewoon gezond zet in op een gezonde omgeving. 


Een Tiny Forest is een bosje van maximaal 400 m2.  Het Bosje komt midden in een dorp of wijk te liggen en heeft een lokaal! Het buitenlokaal wordt gebruikt door meerdere klassen om over de natuur te leren, of om gewoon buiten te rekenen, lezen en schrijven. De kinderen uit groep 5 en 6 van de scholen zijn kinderboswachters. Zij houden het bosje in de gaten en helpen met het onderhouden ervan.

De eerste Tiny Forest wordt aangelegd op vrijdag 7 december in de Marslanden.

Kinderen van de Marsweijde en van de Kern gaan samen het bosje beplanten. Deze Tiny Forests worden gerealiseerd in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Ook de lokale IVN afdeling van Hardenberg wordt hierbij betrokken. Eind november worden plaatselijk belangen, wijkvereniging, scholen en andere initiatiefnemers uitgedaagd om ook in aanmerking te komen voor een Tiny Forest.