Speeltuinbende van start!

Kick off Speeltuinbende Hardenberg! 

Eindelijk kunnen we van start! Op woensdag 6 oktober 2021 wordt de eerste speeltuin getest door de Speeltuinbende. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de kinderen, samen met de ouders uitleg over de werkwijze van de speeltuinbende. Daarna gaan ze naar buiten om een speeltuin te testen.

Waarom deze speeltuinbende

Omdat samenspelen goed is voor de ontwikkeling van ieder kind is het belangrijk om te weten hoe kinderen uit worden gedaagd om samen te spelen. In de gemeente Hardenberg hebben we veel speeltuintjes waar kinderen terecht kunnen, maar we weten niet of de speeltuinen nog aansluiten bij de speelbehoefte. Misschien kunnen we met kleine aanpassingen een groot verschil maken. We vragen ons dan ook af wat kinderen nodig hebben om elkaar te ontmoeten en spelen in de speeltuin.

Om hierachter te komen willen we graag een testteam van kinderen inzetten. Dit testteam noemen we de speeltuinbende. Natuurlijk hebben de ouders ook een belangrijke rol en hebben zij ook wensen ten aanzien van een speeltuin, bijvoorbeeld de veiligheid. We richten ons met de speeltuinbende van Hardenberg op de kinderen, maar vergeten de ouders niet.

De speeltuinbende is van belang omdat,

  1. met kleine aanpassingen een speeltuin een stuk leuker of toegankelijker kan worden
  2. deze inbreng belangrijk is bij het schrijven van een visie op samenspelen
  3. bij nieuw te ontwikkelen speeltuinen direct rekening wordt gehouden met de wensen van de kinderen.
  4. niet alleen wordt gekeken naar de fysieke inrichting, maar bijvoorbeeld ook naar los spelmateriaal.
  5. ze kunnen dienen als ambassadeurs voor samenspelen in de gemeente.

De speeltuinbende is niet gericht op grote fysieke aanpassingen van speeltuinen. Hiervoor zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar. We verwachten dat dit niet noodzakelijk is, want we geloven erin dat kinderen kunnen spelen als je ze de ruimte geeft. De natuurlijke directe omgeving kan veel speelaanleidingen bieden.

Omdat samenspelen voor iedereen belangrijk is, willen we graag dat de speeltuinbende van Hardenberg bestaat uit kinderen met en zonder een beperking. Dit is belangrijk, omdat we zo een compleet beeld krijgen van de speelbehoefte. Een bijkomend voordeel is dat kinderen met en zonder beperking elkaar ontmoeten en samen gaan spelen.