Geen geld, maar toch je talenten ontwikkelen?

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat alle kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Een van de dingen die bij gezond en veilig opgroeien hoort is jezelf kunnen ontwikkelen. Sport en cultuur geven je de kans om je talenten te ontdekken, in beweging komen, elkaar te ontmoeten, je vrije tijd in te vullen. Om die reden willen wij alle kinderen de kans geven om mee te kunnen doen. Daarom heeft onze gemeente zich aangesloten bij het jeugdsportfonds.

Het jeugdsportfonds is een particuliere organisatie, die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten.
Het fonds betaald de contributie en vergoedt de sportattributen tot een maximum van  € 225 per 12 maanden per kind/sportseizoen.

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

 

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die willen sporten, maar waarbij de financiële situatie van hun ouders dat niet toelaten kunnen een beroep doen op dit fonds.
Het gaat om kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering of een inkomen die onder het sociaal minimum zitten.

Woon je in de gemeente Hardenberg? Wil je graag sporten maar is daar thuis financieel geen ruimte voor?
Meld het dan bij een van de intermediars. Zij onderzoeken samen met jou welke mogelijkheden er zijn.

Voor meer informatie bel/mail naar Arjan Breukelman of Karin Kleinherenbrink.