Combinatiefunctionarissen

Een combinatiefunctionaris is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig ook werkzaam is binnen andere werkvelden of sectoren. De belangrijkste taken van een combinatiefunctionaris zijn samenwerking en verbinding zoeken.

In de gemeente Hardenberg zetten we de functionarissen op een veelzijdige en preventieve manier in. De functionarissen werken binnen het programma Gewoon Gezond aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het versterken van het sport- en cultuuraanbod en preventief middelengebruik.

Contactgegevens

Team Gewoon Gezond bestaat uit Marlon Stevelink, Arjan Breukelman, Karin Kleinherenbrink en Marcel Smid. Zij zijn werkzaam op de afdeling Sport en Accommodaties van de gemeente Hardenberg.

Marlon Stevelink (combinatiefunctionaris gezonde leefstijl): marlon.stevelink@hardenberg.nl of 0523-788855

Karin Kleinherenbrink (combinatiefunctionaris middelengebruik): karin.kleinherenbrink@hardenberg.nl of 0523 – 78 88 90

Arjan Breukelman

Arjan Breukelman (combinatiefunctionaris sport): arjan.breukelman@hardenberg.nl of 0523-28 91 48

Marcel Smid (team sport): marcel.smid@hardenberg.nl of 0523-28 92 61